Om denna kända person

MAHOMET

Saudiarabier MAHOMET

Född Muhammed ibn Abd Allâh al-Mustafa BANU HACHIM

Grundaren av religionen islam

Källa :  Jonathan FABRY

Född: 20 augusti 570 i La Mecque, Arabie Saoudite
Död: 08 juni 632 i Médine, Arabie Saoudite


Biographi

Muhammed, född omkring 570 i Mekka som Muḥammad ibn ‘Abdullâh, död 8 juni 632 i Medina i nuvarande Saudiarabien, är grundaren av religionen islam. Muhammed är enligt muslimer Guds (Allahs) sista profet, profeternas sigill, som under en period på 20 år fick emotta islams heliga budskap, Koranen, genom uppenbarelser från Gud, via ärkeängeln Gabriel (Jibril). Muhammed nämns också i den muslimska trosbekännelsen: "Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud".

Muslimer betraktar Muhammed som rasulullah: "Guds budbärare". Hans ursprungliga tillnamn var al-Amin, "den trovärdige". Han är även känd inom den islamiska kulturen som Mustafa ("den utvalde") och rahmatan-lil-'alamin ("Guds utsände barmhärtighet åt mänskligheten"). Vördnaden för Muhammed är mycket stor och omnämnandet av hans namn i skrift eller tal följs traditionellt av frasen SAW, (sallā allahu ʿalayhi wa sallam, صلى الله عليه وسلم), arabiska för "Guds frid och välsignelse vare över honom". Liknande fraser används också vid omnämnandet av andra profeter som Abraham (Ibrahim), Mose (Musa) och Jesus (Isa).

Källa :  © Copyright Wikipédia authors - This article is under licence CC BY-SA 3.0 .

Se även :

- Kategori Annat