De är släkt med Antoine LAVOISIER :


Lägg in din släktskap


Om denna kända person

Antoine LAVOISIER

Fransk Antoine LAVOISIER

Född Antoine Laurent DE LAVOISIER

Fransk naturforskare

Källa :  Famille ETIENNE

Född: 26 augusti 1743 i Paris, France
Död: 08 maj 1794 i Paris, France


Biographi

Antoine Laurent de Lavoisier, född 26 augusti 1743, död 8 maj 1794, var en fransk naturforskare som har kallats "den moderna kemins fader". Han förklarade att förbränning är oxidering, det vill säga att ett ämne förenar sig kemiskt med syre (som då nyligen hade upptäckts). Den totala omvälvning av kemins grundläggande föreställningar som förkastandet av flogistonteorin innebar brukar kallas den kemiska revolutionen.

Några av Lavoisiers viktigaste experiment undersökte förbränningsprocesser, vad som händer när material brinner. Han visade att förbränning bland annat innebär att substanser förenas med syre. Han påvisade också syrets roll vid korrodering av metall och i de levande organismernas andning. Lavoisier genomförde tillsammans med Pierre-Simon Laplace experiment som visade att andning i princip är en långsam förbränning av organiskt material med användning av inandat syre. Denna förståelse av förbränningsprocessen kom att ersätta den tidigare förhärskande flogistonteorin, som postulerar att när material brinner så frigörs en substans, det så kallade flogistonet.

Källa :  © Copyright Wikipédia authors - This article is under licence CC BY-SA 3.0 .

Se även :

- Kategori Filosofer, Kemister