Om denna kända person

François FENELON

Fransk François FENELON

Född François DE SALIGNAC DE LA MOTHE-FENELON

Fransk kyrkoman, teolog och andlig författare

Källa :  Jacques CHANIS

Född: 06 augusti 1651 i Sainte-Mondane, France
Död: 07 januari 1715 i Cambrai, France


Biographi

François de Saligiac de la Mothe-Fénelon, född 6 augusti 1651, död 7 januari 1715, var en fransk kyrkoman, teolog och andlig författare under Ludvig XIV:s epok.

Fénelon tillhörde en förnäm adelssläkt, men bestämdes som yngre son för det adliga ståndet. Han prästvigdes 1675, och blev kort därefter föreståndare för kongregationen Nouvelles catholiques i Paris, där unga kvinnliga konvertiter uppfostrades. Sina erfarenheter från tio års verksamhet där nedlade han i avhandlingen De l'éducation des filles (1687, svensk översättning 1881), ett om djup barnpsykologisk insikt vittnande uppfostringsprogram. Fénelons uppfostrar- och själasörjarbegåvning fäste Jacques Bénigne Bossuets uppmärksamhet på honom, och på dennes befallning fick han efter nantesiska ediktets upphävande 1685 uppdraget att leda omvändelsearbetet bland hugenotterna i västra Frankrike.

Källa :  © Copyright Wikipédia authors - This article is under licence CC BY-SA 3.0 .

Se även :

- Kategori Författare, Teolog