Om denna kända person

Edwin HUBBLE

Amerikansk Edwin HUBBLE

Född Edwin Powell HUBBLE

Amerikansk astronom

Källa :  Tim DOWLING

Född: 20 november 1889 i Marshfield, Missouri, USA
Död: 28 september 1953 i San Marino, California, USA


Biographi

Edwin Hubble var en amerikansk astronom, född 20 november 1889, död 28 september 1953.

Ett rymdteleskop, som sedan 1990 finns i en omloppsbana runt jorden, är uppkallat efter honom - Hubbleteleskopet.

Edwin Hubble var från 1919 verksam vid Mount Wilson-observatoriet i Kalifornien.

På 1920-talet studerade Hubble de objekt som då kallades ”Spiralnebulosor” (idag spiralgalaxer) och han lyckades urskilja enskilda stjärnor i dessa. Eftersom han fann en typ av varibla stjärnor, cepheider, bland dessa kunde han beräkna avståndet till dem. På det sättet visade han 1924, att Andromedagalaxen befinner sig på ett stort avstånd från vår egen galax, Vintergatan, och det blev klart att spiralnebulosorna inte hör till Vintergatan utan utgör egna galaxer.

Han utarbetade 1925 ett ännu ofta använt klassifikationssystem för galaxer, den så kallade Hubbleklassifikationen, som har formen av ett stämgaffelsdiagram.

Efter observationer av främst Vesto Slipher och Knut Lundmark att våglängderna i ljuset från galaxerna ofta är längre (rödare) än i ljuset från lokala ljuskällor, visade Hubble 1929, att denna så kallade rödförskjutning tenderar att öka linjärt med galaxernas avstånd från oss. Detta är numera känt som Hubbles lag. Avstånden som Hubble hade beräknat visade sig emellertid vara felaktiga - de anses numera vara ca sju gånger större - så visade sig linjariteten i sambandet mellan avstånd och rödförskjutning hålla även för mycket mera avlägsna galaxer.

Källa :  © Copyright Wikipédia authors - This article is under licence CC BY-SA 3.0 .

Se även :

- Kategori Astronomer, Geograf