De är släkt med Jean Baptiste André GODIN :


Lägg in din släktskap


Om denna kända person

Jean Baptiste André GODIN

Fransk Jean Baptiste André GODIN

Fransk industrialist

Källa :  Jean Michel JONATHAN

Född: 26 januari 1817 i Esquéhéries, France
Död: 15 januari 1888 i Guise, France