De är släkt med Bernard-Henri LEVY :


Lägg in din släktskap


Om denna kända person

Bernard-Henri LEVY

Fransk Bernard-Henri LEVY

Fransk företagare, politiker, författare och filosof

Källa :  Jacques CHANIS

Född: 05 november 1948 i Béni Saf, Lgérie  (71 år)