De är släkt med Jaques-Louis REVERDIN :


Lägg in din släktskap


Om denna kända person

Jaques-Louis REVERDIN

Schweisare Jaques-Louis REVERDIN

Schweizisk läkare

Källa :  Pierre de LAUBIER

Född: 28 augusti 1842 i Genève, Schweiz
Död: 09 januari 1929 i Genève, Schweiz


Se även :

- Kategori Läkare