De är släkt med Ludwig VON FALKENHAUSEN :


Lägg in din släktskap


Om denna kända person

Ludwig VON FALKENHAUSEN

Tysk Ludwig VON FALKENHAUSEN

Tysk friherre och militär

Källa :  Monique GAGNIAC

Född: 13 september 1844 i Guben, Deutschland
Död: 04 maj 1936 i Görlitz, Deutschland