Förbättra/komplettera detta släktträd :
Story MUSGRAVE Född Franklin Story MUSGRAVE (1935)